Cercador de Notícies
Calendari de notícies
10/06/2009 Diari de Balears Laura Acedo

1779: nova forma de comunicació

Valentí Valenciano presenta «Els inicis de la premsa a Mallorca (1779-1814)», un volum editat per Documenta Balear Arran del descobriment de la impremta, encara haurien d'arribar condicions tècniques, econòmiques i socials adients perquè s'introduís a la societat una nova manera de comunicar-se: el paper periòdic. A Mallorca, la premsa féu les primeres passes arran de la crisi de l'Antic Règim. El professor i escriptor Valentí Valenciano (Ciutadella, 1952) presenta «Els inicis de la premsa a Mallorca (1779-1814)», un volum editat per Documenta Balear dins els «Quaderns d'Història Contemporània de les Balears».

Tenint en compte que en el segle XVIII només un 16 per cent de la població palmesana i un 6 per cent de la de la Part Forana estaven alfabetitzats, «la premsa es llegia a llocs públics», apuntà Valenciano. «El diari que més es va vendre en l'època ho va fer amb 500 exemplars. La tirada mínima per sortir al carrer era de 100», afegí. Els papers periòdics varen néixer com a instrument d'informació i de coneixements. «Des de la guerra del Francès, esdevingueren un poderós mitjà de formació de l'opinió política, emprat de manera bidireccional, ja que es publicava tant l'opinió dels lectors com la dels polítics o poderosos», assegurà l'autor.

El volum és una visió sintètica dels inicis de la premsa periòdica a Mallorca i de com es consolida amb el temps. Segons Valenciano, «el volum sintetitza les aportacions de les primeres publicacions mallorquines a la consolidació d'una nova forma de comunicació social que vehiculà el debat polític, econòmic i social de l'Illa del començament del segle XIX». Es tracta d'una síntesi que va des del 1779 fins al 1814, ja que «a partir de 1814 ja hi va haver, com a mínim, un diari a l'illa», matisà l'autor. En català

El primer periòdic escrit en català de Mallorca va aparèixer el 1812 i era el «Diari de Buja». El seu llenguatge era col·loquial i intentava mantenir les tradicions entre la gent del poble menys illetrada.

Recomanar
Comentar
Comentaris (0)