Cercador de Notícies
Calendari de notícies
19/01/2011 Diari de Balears Pere Fullana

Diguem «Visca Sant Antoni!»

Com a conseqüència del reconeixement del cant de la Sibil·la com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, potser molts mallorquins han descobert també la labor callada i persistent de la recerca. Ens referim al treball invisible i al suport visible dels especialistes, particularment des de la musicologia, la religiositat i la cultura populars en general. Entre els estudiosos que potser hi han emergit amb més força, hi ha aparegut Francesc Vicens Vidal (Palma 1977). En realitat, Vicens pren el relleu i se suma a un contingent rellevant d'estudiosos i de savis que es dediquen a la investigació, la comunicació i la divulgació cultural de tot allò que està relacionat amb els continguts i els fons del país. Aquests dies, Francesc Vicens acaba de presentar un nou llibre dedicat a l'univers popular de Sant Antoni, una aproximació musical a la festa.

És una obra que també se suma al foc que crema i simbolitza les forces màgiques que faran possible la fecundació ritual de la terra. Sense foc no hi ha vida: no hi ha abundor ni futur. Sense llenyam, sense cremadissa, sense gent, sense música tampoc no hi ha país, perquè aquests són, molt probablement, els ingredients de la dieta identitària del nostre territorio i de l'espai mental que ocupa. En aquest hivern de 2011, temps de fecundació del futur més immediat de les institucions públiques del país, per ventura convé prendre consciència que el país compta amb un capital humà novell i preparat, joves formats, investigadors amb projecció, ciutadans inquiets i compromesos que tenen esperança i desitgen un futur clarament diferent d'aquell que ells han viscut i que han heretat. Francesc Vicens potser és un d'aquests joves nascuts a la Mallorca democràtica que no només no estan decebuts -joves que no parasiten sobre el fàstic ni l'apatia-, sinó que se senten representants d'un nou model de ciutadania i de patriotisme.

Ens referim a la figura de ciutadà exemplar, fet en el motlle de la llibertat i pastat en un ambient de compromís amb els drets i amb la causa del país. La recerca i la docència de Francesc Vicens representen ja la d'una generació que ha pres el relleu d'una forma decidida, sense complexos, amb confiança i autoestima, però sobretot amb dedicació, tenacitat, i alegria. Allò que més admir, personalment, d'aquest jove és la seva mirada, la forma serena i reflexiva d'observar el present, la seva confiança que el passat és una pedrera d'on pot extreure la matèria primera per transformar el futur i la forma com es planteja individualment i col·lectivament el seu paper en el lideratge d'aquesta societat que tendeix a amagar l'esperit i les idees. Parlam d'un jove modern, preparat per posar els mitjans més innovadors al servei de les causes més tradicionals, convençut que el demà serà d'aquells que apostin de manera més contundent per un projecte professional que Vicens i altres entenen en clau moderna. Per comprendre l'esperit de la seva obra, per entendre el seu punt de vista, passau a visitar la seva pàgina web particular i ràpidament us adonareu que el país té motius per esser optimista.

Veure notícia

Recomanar
Comentar
Comentaris (0)