Cercador de Notícies
Calendari de notícies
23/04/2010 Avui Xènia Dyakonova

Versió (H)original

La lectura pública de poemes és ben viva a Barcelona en locals
comara l’Heliogàbal, l’Espai Mallorca i l’Elèctric. L’Ajuntament,
però, ara impedeix, per motius burocràtics, que continuïn els
recitals poètics al localmés emblemàtic: l’Horiginal.
Potser m’equivoco, però m’agrada pensar que el fet que la magnífica Introducció
a la Ilíada, de Jaume Pòrtulas, s’hagi venut tant demostra queaCatalunyahihamoltagent interessada en la poesia i en els seus orígens. M’agrada pensar, també, que els poetes moderns, en general, acostumen a tenir-li
simpatia aHomer, fins i tot una menad’afecte filial, tot i que, evidentment, se n’han distanciat moltentots els sentits.Mésconcretament, podríem dir que la
jove poesia catalana i el cantor cec de Quios són dos pols pràcticament oposats.
Tanmateix,hiha una característicaimportantquecomparteixen: l’oralitat. Siunatardaaneu a l’EspaiMallorca, a l’Heliogàbal o a l’Elèctric%u2013tresdels localson
es llegeix, es recita i es representa la poesia d’ara%u2013 segurament sentireu uns textos que, en la majoria dels casos, estan fetsno tantperquèels llegeixin sinó perquèels escoltin. IgualqueHomer en la seva Grècia arcaica, els joves autors catalans s’adrecen a unpúblic multitudinari, mésque no pas a un lector individual. Aixòfaquela lectura pública dels poemes, des del punt de vista dels seus creadors, sigui tan importantcomelprocésd’escriure. Desgraciadament, això li importatanpocal’AjuntamentdeBarcelona,
que decideix tancar provisionalment les sessions poètiques
al local més emblemàtic: l’Horiginal, on es feien amb un
gran èxit i amb una regularitat extraordinària. L’excusa oficial
és un problemaambla llicència d’activitats; esperem, però, i desitgem que aquest tràngol legal es resolgui aviat, iqueel baramb méstradició poètica de la ciutat torniaoferir-nos,comabans, els seus recitals dels dimecres.
Llegir notícia 1 (PDF)
Llegir notícia 2 (PDF)


Recomanar
Comentar
Comentaris (0)