Cercador de Notícies
Calendari de notícies
27/09/2009 Diari de Balears Pere Fullana

Tot pot ser en aquest món

Amb aquest títol, Bàrbara Suau, Elisabet Abeyà i Gaspar Valero acaben de publicar un llibre substanciós sobre les llegendes i les contarelles populars de Bunyola i Orient. Majoritàriament, el contingut d'aquesta obra és fonamentat en narracions que parteixen de fets reals, recollits a Bunyola i al seu entorn natural, i tenen un interès rellevant com a porta d'accés a la història general del país, perquè aporten elements antropològics, socials, històrics i culturals.
Aquest aplec d'històries enriquides i afaitades per la tradició ens permet accedir a allò que han estat històricament els protagonistes principals de l'argument que el poble ha transmès de generació en generació. En la closca del llibre, s'hi amaga allò que podríem considerar els trets culturals que defineixen tot allò que conté allò que administrativament s'entén com un municipi. El llibre presenta un inventari d'anècdotes, curiositats i singularitats, basats en molts casos en fets més o menys reals, relacionats amb un territori i recreats en l'alambí d'una gent que també expressa la psicologia dels habitants de la serra de Tramuntana.
Els autors ens presenten un mapa de la memòria col·lectiva amb els seus accidents naturals i tota aquella antroponímia que hi tenim associada i fossilitzada amb el pas del temps. El teló de fons del llibre és la Serra amb les possessions, camins, oliveres i garroverars, guardes de bestiar, bandolers, lladres, collidores d'oliva, criades i senyors.
Protagonistes i espais que reflecteixen una part essencial de l'estat real dels estaments socials, aparta aparetius sobre el món del treball i dels oficis, i serveix plats suculents sobre l'oci i les devocions, singularitzat amb casos molt singulars, festes populars i rituals que aporten a Bunyola un segell diferenciador de la resta de municipis de l'illa de Mallorca. Aquests llibre té molts atractius, especialment pel vessant podièdric des del qual està pensat. Estic convençut que serà un llibre llegit i apreciat pels bunyolins, però també pels gurmets de la cultura popular, i molt particularment per tots aquells que saben que el passat resta amagat i invisible.
Tot allò que no es veu i no és tangible té necessitat de bons narradors i bons memorialistes conscients de la rellevància dels transmissors i comunicadors, en la mesura que també esdevenen intèrprets del passat i dels sentiments que ocuparen la gent de l'avior. Aquestes històries, anècdotes i, a voltes, contarelles que podeu trobar en aquest llibre transcendeixen el seu contingut mateix i amaguen, entre línies, la gran història d'un territori, d'una contrada que compta amb referents mítics com la Comuna, es Teix, Raixeta, Raixa i Biniforani, entre molts altres; personatges singulars que només es poden interpretar en un espai i un temps concret, com ara l'amo de Son Creus. Més enllà d'aquestes fites concretes, el llibre té un component intemporal, en el sentit que es aplicable a cada municipi i a cada context, un cop se n'ha extret l'essència i del bevent parcticular de Bunyola i Orient, en aquest cas.
Veure notícia


Recomanar
Comentar
Comentaris (0)