Cercador d'Obres
ORDENAR:
Començar recerca

El primer franquisme a Mallorca (1939-1959): societat i cultura

Santana Morro, Manel

Col·lecció:
Quaderns d'Història Contemporània de les Balears
Tema:
Història contemporània
Pàgines:
64
PVP:
10.00
ISBN:
978-84-17113-95-7
Data d'Edició:
15/07/2020
L’impacte del franquisme en la societat, l’oci i el món de la cultura en la primera etapa.
Sinopsi
En aquest volum s’analitza l’impacte del règim franquista en la societat, l’oci i el món de la cultura en la seva primera etapa, fins al 1959. Es tracta d’un període marcat per una societat nafrada pels fets de la guerra, per les dures condicions de vida de la postguerra, per un auto ritarisme extremat i per la imposició dels postulats dels vencedors en els diversos àmbits de la vida social i cultural. En aquest sentit, s’hi analitza el paper de les diferents seccions de la Falange, la sociabilitat als anys quaranta i cinquanta, l’Església i el moviment catòlic, la folklorització de la cultura, l’esport o el cinema, entre altres aspectes. Foren uns anys en què la vida quotidiana i la cultura estigueren embol callades d’una visió i una moral extre ma dament conservadora que condicionà a producció i la creació cultural.


Llegir l'Índex i la Presentació en PDF

Manel Santana Morro
(Consell, 1972) és historiador i es criptor. Es va doctorar en història (2001) i ha estudiat el fenomen asso ciatiu en l’àmbit popular i obrer en els segles XIX i XX. També ha escrit treballs sobre els pe ríodes de la Segona República, la Guerra Civil i l’exili republicà a partir del 1936.Autor de diversos llibres publicats en aquesta mateixa editorial, com La Guerra Civil a ConsellLa Guerra Civil a Selva, Classificació 3R, en col·laboració amb M. Pujals i Història de la UGT a les illes Balears, en col·laboració amb Albert Comas i Joan Huguet i El primer franquisme a Mallorca (1939-1959) (2020).En l’àmbit literari és autor de dues novel·les i d’un llibre de relats. En l’actualitat és professor d’ensenyament secundari a l’IES Mossèn Alcover de Manacor.Recomanar
Comentar
Comentaris (0)