Cercador d'Obres
ORDENAR:
Començar recerca

Qui hi té tranc ho endevina

Llibre d’endevinalles. 2000 enigmes formulats en vers, dins l’estil dels composts pels antics glosadors de Mallorca

Llull Martí, Antoni

Col·lecció:
Menjavents
Tema:
Cultura popular
Pàgines:
396
PVP:
22.00
ISBN:
978-84-17113-16-2
Data d'Edició:
30/04/2018
El recull d’endevinalles tradicionals i noves més extens.
Sinopsi
Els nostres avantpassats s’agradaven molt de les endevinalles, sobretot si eren en forma de gloses amb mesura i rima. El pare Rafel Ginard en va recollir 280, totes tradicionals, les quals  incorporà al seu Cançoner popular de Mallorca. Si la recollida d’aquests enigmes hagués estat feta cent anys abans, és quasi segur que el nombre s’hagués incrementat considerablement.
Entre les endevinalles que trobareu en aquest llibre n’hi ha que haguessin pogut esser compostes en temps molt antic, com les referides a l’aire, a l’aigua, a la fosca, a la llum, al sol o a l’arc de Sant Martí, però moltes d’altres tenen per objecte coses actuals, com la televisió, el telèfon mòbil, l’Internet o el telescopi espacial Hubble.
Dins els països de parla catalana s’han publicat diversos reculls d’endevinalles, tradicionals o noves, però no tenim notícia  de cap que superi en nombre les contingudes en aquest llibre, que, per una part, pot tenir una utilitat didàctica i per l’altra servir d’entreteniment a nins i a persones adultes de qualsevol edat. Un índex alfabètic al final de l’obra ajuda a trobar els temes o les solucions als enigmes.
Antoni Llull Martí
(Manacor, 1935), ha publicat diversos llibres i centenars d’articles relacionats amb la promoció de la nostra cultura autòctona, i adesiara exercí de professor de català quan l’ús de la nostra llengua encara no era permès amb regularitat als mitjans de comunicació escrits. L’any 1979 publicà uns Vocabularis temàtics per a correcció de barbarismes i enriquiment del lèxic personal. Dins el camp de la filologia s’ha dedicat sobretot a la lexicologia, l’onomàstica i la paremiologia, i també han estat objecte de la seva atenció l’Obra de mossèn Antoni M. Alcover, la cultura popular i la ludolingüística. Fruits d’aquests estudis són els llibres El lèxic de mossèn Alcover (1987), Felicitacions en 500 llengües (1992), Reflexions sobre la saviesa dels proverbis (1994), Bruixat per la llengua (2001), Premsa i societat. Una visió a través de la publicitat al primer diari de Mallorca (1808-1814) ( 2006) i Diccionari d’expressions lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines d’En Jordi des Racó (2008). Resultat d’una breu incursió en el camp de la creació literària són els seus contes Mestre Nadal a la ciutat d’Adagiona (1998), El viatge d’en Quelet Llonzí al món de les rondaies (2001), Prenint el demble a les paraules (2009) i Qui hi té tranc ho endevina. Llibre d'endevinalles (2018).


Recomanar
Comentar
Comentaris (0)