Cercador de Notícies
Calendari de notícies
09/11/2011 Diari de Balears Francesca Marí

El Govern retalla la Cultura un 16,57%

La Direcció General de Cultura, ara unificada amb la de Política Lingüística, tindrà l’any que ve 2,1 milions menys de pressupost. L’Institut d’Estudis Baleàrics també patirà una estisorada del 14,09% en relació amb els comptes de l’Executiu de 2010

El projecte de pressuposts generals per al 2012 que ahir donà a conèixer el Govern popular preveu una retallada a Cultura del 16,57%. Aquesta partida ja patí la tisora de la crisi l'any 2010 amb un 13,4% menys de doblers i l'any que la quantitat es veurà limitada a 10,9 milions d'euros a compartir entre Cultura i Política Lingüística. Cal recordar que l'Executiu actual ha unificat ambdues direccions generals en una de sola capitanejada per Isabel Cerdà.

La retallada també passarà factura a l'Institut d'Estudis Balèarics, que passa de tenir un pressupost d'1,1 milions a 945.000 euros. Aquestes xifres suposen una disminució del 14,09% respecte de l'any passat i d'un 62,2% menys en relació amb l'inici del 2010, abans que el Govern de Francesc Antich limitàs les competències de l'organisme que ara els populars volien tornar a potenciar. L'altre institut cultural, el Ramon Llull, s'haurà d'estrènyer igualment el cinturó. Passarà dels 1,72 milions de què disposava el 2010 a 1,25 milions. En dades percentuals, això suposa una rebaixa del 27,3% de la contribució que fan les Balears a la institució encarregada de fomentar la llengua i cultura catalanes a l'exterior. L'any passat, amb les partides prorrogades, l'equip d'Antich ja davallà el percentatge de la seva aportació i per a enguany l'actual equip directiu, tant a Catalunya com a les Balears, ja havia anunciat retallades. Aquesta n'és la materialització.

Ara bé, els comptes de l'actual Direcció General de Cultural i Política Lingüística del Govern poden ser els més afectats per aquest nou projecte de pressuposts. La conselleria que encapçala Rafel Bosch minvarà la seva implicació en consorcis com el de la Fundació Pública Balears per a la Música (un 20,1% menys) i la de la Ciutat Romana de Pol·lèntia (un 14,5%).

Les ajudes institucionals a entitats com ARCA i la Fundació Teatre del Mar també en patiran les conseqüències, tal com mostram al gràfic. La major aportació del Govern en aquest apartat era la que feia la Conselleria al Museu d'Art Modern i Contemporani Es Baluard, que passarà dels 1,09 milions fixats fa dos anys a 720.000 euros per al pròxim exercici. Aquestes xifres suposen una disminució d'un 34,3 per cent. Cal esperar que aquesta reducció percentual del Govern serà equiparable a la que també aplicaran el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pama, membres així mateix de la Fundació.

Titularitat de Madrid

Quant a l'Arxiu del Regne de Mallorca, la biblioteca pública de Can Salas i el Museu de Mallorca, entitats dependents del Ministeri espanyol de Cultura però gestionades des de la Comunitat, veuran també reduïts els comptes pressuposaris. En el cas de la biblioteca, disposarà d'una assignació total de 992.925 euros; el Museu de Mallorca, de 605.755; i l'Arxiu del Regne de Mallorca -actualment amb una seu provisional- rebrà 400.925 euros (un 3,05% menys, atès que la partida principal va referida a despeses de personal).

Pel que fa al desglossament dels comptes de l'Institut d'Estudis Balèarics, quedaran amb una quantitat de 945.000 euros. D'aquests, 423.635 van dins el capítol de serveis generals i només un 521.365 es destinaran a la promoció de la cultura. S'hi preveuen despeses de caràcter immaterial i transferències a corporacions locals.

Veure notícia

Recomanar
Comentar
Comentaris (0)