Notícies Relacionades

Nous estudis vers les Balears romanes

24/05/2013 Jorge Maíz

Des del període anterior a la conquesta romana, les illes Balears esdevingueren un punt de bescanvi comercial prou significatiu. Les restes arqueològiques i les epigràfiques, ens informen de la presèn ...

Les Balears romanes: Nous estudis

Nous estudis

María Luisa Sánchez León (ed.)

Prologuista:
María Luisa Sánchez León
Col·lecció:
Menjavents
Tema:
Història
Pàgines:
188
PVP:
18.00
ISBN:
978-84-15432-36-4
Data d'Edició:
15/03/2013
Noves aportacions sobre la vida romana a les illes de Mallorca i Menorca
Sinopsi
Les contribucions que integren el volum Les Balears romanes. Nous estudis exposen, pel que fa a l’illa de Mallorca, algunes hipòtesis sobre la ubicació geogràfica de nesònims presents en la tradició literària, una primícia en l’àmbit dels assentaments romans representada pel jaciment de Son Espases Vell i aspectes de la problemàtica que susciten centres urbans tant de fundació romana com de preexistents. Així mateix, l’obra presenta aportacions que tracten qüestions referents a la vida municipal a les illes de Mallorca i Menorca, a la conversió de les Balears en província romana i al seu govern. En definitiva, diferents propostes recorren les pàgines d’aquests nous estudis que versen sobre alguns aspectes de la història de les Illes Balears en època romana.
Vegeu el Sumari
Vegeu la Presentació


ELS AUTORS

Gabriel Rosselló Calafell és llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears i professor d’Història a l’Agora Portals International School. Membre del Grup d’Investigació Civitas de la UIB, ha gaudit d’una estada d’investigació a la Università di Roma “La Sapienza”. Ha participat en excavacions arqueo­lògiques a Mallorca i la seva investigació se centra en la història antiga d’Hispània, i més específicament de les Illes Balears.


Maria Magdalena Estarellas Ordinas, Josep Merino Santisteban i Francisca Torres Orell han dirigit les excavacions arqueològiques a Son Espases entre el 2008 i el 2012. Normalment exerceixen la seva labor professional en obres públiques i privades que afecten béns arqueològics, sobretot al centre històric de Palma. Per això, la seva tasca investigadora sol ser adreçada a donar a conèixer els resultats més destacats d’aquesta activitat: restes romanes i cementiri medieval de sa Calatrava, gerreria islàmica del carrer Botons, escombreres del barri de sa Gerreria. Actualment treballen en la publicació de les troballes del jaciment romà de Son Espases.


Raimondo Zucca és Cattedratico di Storia e Archeologia del Mediterraneo Antico nell’Università di Sassari i ha estat Ispettore della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano. Codirigeix les excavacions de Neapolis (Tunísia), Lixus (Marroc) i Neapolis (Sardenya). Direttore dell’Antiquarium Arborense (Oristano). L’estudi de les Balears està integrat en l’àmbit d’investigació sobre les illes del Mediterrani Occidental.


María Luisa Sánchez León és catedràtica d’Història Antiga a la Universitat de les Illes Balears i investigadora associada a l’Université de Franche-Comté Besançon. Directora del Grup d’Investigació Civitas de la UIB. Membre de diferents grups i projectes d’investigació nacionals i internacionals. Actualment és investigadora principal del Projecte d’I D i Societat i poder a les Balears romanes, la seva línia preferent d’investigació.


Jaume Cardell Perelló és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Professor associat d’Història Antiga a la Universitat de les Illes Balears i cap de secció d’Arqueologia i Etnologia del Consell de Mallor­ca. És membre del Grup d’Investi­­­­gació Civitas de la Universitat de les Illes Balears. Ha participat en la direcció de diverses excavacions arqueològiques a les Illes Balears i Catalunya. Josep Amengual i Batle és doctor en Teologia, llicenciat en Història de l’Església i doctor en Història. Antic professor d’Història de l’Església a la Universitat de Deusto i al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. És membre del Grup d’Investigació Civitas de la UIB. El camp preferent de la seva recerca és el dels orígens del judaisme i del cristianisme a les Balears i el conflicte del priscil·lianisme a la Tarraconense.


Josep Amengual i Batle és doctor en Teologia, llicenciat en Història de l’Església i doctor en Història. Antic professor d’Història de l’Església a la Universitat de Deusto i al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. És membre del Grup d’Investigació Civitas de la UIB. El camp preferent de la seva recerca és el dels orígens del judaisme i del cristianisme a les Balears i el conflicte del priscil·lianisme a la Tarraconense.
 

María Luisa Sánchez León (ed.)

Recomanar
Comentar
Comentaris (0)